Kvalitet og miljø

I en tid hvor der er stor fokus på miljø og energibesparelser har BRDR. FÆRGEMANN ApS naturligvis også valgt, at fokusere på disse områder, i såvel valg af materialer som det gode håndværk.

BRDR. FÆRGEMANN ApS prioriterer både miljø og ansatte, såvel som forbrugernes sundhed og sikkerhed meget højt. Fokusområde er miljøpåvirkning som varmetabet i byggeri sænkes gennem holdbare løsninger, som er gennemtænkt og fremtidssikret. Vi tilbyder derfor at lave varmetabsberegninger i forbindelse med byggeri og renovering.

BRDR. FÆRGEMANN ApS sikrer kvaliteten gennem: 

  • En løbende kontrol af arbejdet - under og efter udførelse. 
  • Et kendskab til kvalitetshåndbogen hos alle medarbejdere. 
  • At sikre den rette håndværker til arbejdet. 

Hos BRDR. FÆRGEMANN ApS er der fastlagt rutiner og gjort en særlig indsats for, at sikre det, der er væsenligt for byggeriet, som tæt dialog og udført dokumentation og kontrolplaner.

Få mere information på www.danskbyggeri.dk/kvalitet