Restaurering af murværk

Restaurering af udvendigt murværk på Esbjerg Torv.

Projektet omfatter renovering af den bevaringsværdige facade, med nedbrydning af facadesten samt genskabelse og bevaring af det oprindelige udseende med respekt for rigtigt materiale valg.

Alt er natur materiale, som specielle håndlavede mursten, hvor vi benytter specielle teknikker til opmuring af kamtakkede gavle.

danske bank

For at sikre, at istandsættelsen holder i mange år, har vi benyttet teknikker og materialer, som sikrer en meget stærk overflade der samtidig er åben, på en sådan måde, at facaden kan ånde og undgå fugtskader.
Så har vi yderligere vinterforanstaltninger som udfordringer.

Bygherre:
Danske Bank

Facade entreprise år:
2012

Entrepriseform:
Hovedentreprise